Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki fjallar um ágreining viðskiptamanna við lánastofnanir (t.d. viðskiptabanka eða sparisjóð og lífeyrissjóði), verðbréfafyrirtæki, eða dótturfyrirtæki þessara fjármálafyrirtækja. Einnig fjallar nefndin um ágreining um yfirfærslur á milli viðskiptareikninga milli landa.

Heimilisfang er Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík, tölvupóstur fjarmal@nefndir.is  

Vegna flutnings í janúar, er óhjákvæmilegt að rask verði á störfum nefndarinnar en það hefst á ný að fullum krafti þann1. febrúar 2022. Þangað til verður hlé á starfi nefndanna þannig að eingöngu verður tekið á móti málskotum og þau skráð móttekin þann dag sem málskotsgjald er greitt.

Þau mál sem nú þegar eru í farvegi hjá nefndunum, halda að sjálfsögðu áfram en óhjákvæmilegt er að einhver seinkun verði á því að úrskurður liggi fyrir í þeim málum vegna flutningsins.

Nýjar samþykktir um úrskurðarnefndirnar tóku gildi um 1. Janúar 2022

 

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem er aðgengilegt hér.

Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á fjarmal@nefndir.is  

Málskotsaðili greiðir eftirfarandi málskotsgjald um leið og málskot berst úrskurðarnefnd:

a. einstaklingur utan atvinnurekstrar, kr. 10.000.

b. einstaklingur í atvinnurekstri, kr. 25.000.

c. lögaðili, kr. 50.000.

Nauðsynlegt er að setja kvittun fyrir greiðslunni með málskotinu. Gjaldið fæst endurgreitt falli mál að hluta til eða öllu leyti málskotsaðila í vil.

Upplýsingar um kennitölu og reikningsnúmer vegna málskotsgjaldsins má sjá hér að neðan:

Reikningsnúmer: 0370-26-030321

Kennitala: 450122-0250

 

Hvernig vinnur nefndin?

Eftir móttöku kvörtunar sendir nefndin gögn sem kvörtuninni fylgja til viðkomandi fjármálafyrirtækis

Hafi fjármálafyrirtæki ekki sent mótmæli eða athugasemdir til nefndarinnar innan fjögurra vikna frá móttöku kvörtunar má afgreiða málið á grundvelli framlagðra gagna nema nefndin samþykki beiðni fjármálafyrirtækis um lengri frest.

 

Kvörtun má draga til baka á hvaða stigi sem er. Málið fellur niður ef fjármálafyrirtæki og viðskiptamaður ná samkomulagi um lausn þess.

Nefndin tekur ákvörðun um hvaða gagna þurfi að afla áður en úrskurður verður felldur.

Niðurstaða nefndarinnar skal send aðilum með staðfestum hætti innan 10 daga frá því úrskurður er kveðinn upp. Viðskiptamaður skal um leið upplýstur um, að hann geti lagt málið fyrir dómstóla eða aðra aðila sé um það að ræða. Almennt skal veita 4 vikur frá útsendingu til að fullnægja úrskurði.

Nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls og skal víkja sæti eigi vanhæfisreglur 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við um hann. Nefndarmaður getur ávallt sagt sig frá máli telji hann sig vanhæfan.

Takmörk eru sett fyrir heimild til endurupptöku mála sem undirstrika mikilvægi þess að vandað sé til málskots hverju sinni. Samkvæmt samþykktum nefndarinnar getur nefndin tekið ákvörðun um að mál sem úrskurðað hefur verið í af nefndinni skuli tekið fyrir aftur ef fram koma nýjar upplýsingar sem eru þess eðlis að hefðu þær legið fyrir við uppkvaðningu úrskurðar gætu þær hafa leitt til annarrar niðurstöðu.

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki umfjöllun dómstóla síðar.

 

Hverjir standa að nefndinni og skipa hana?

Í nefndinni sitja fimm nefndarmenn sem skulu vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og ætíð hafa haft forræði bús síns. Formaður og varaformaður skulu auk þess uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara. Skulu tveir nefndarmenn skipaðir sameiginlega af fjármálafyrirtækjum sem aðild eiga að nefndinni, tveir af Neytendasamtökunum og einn af fjármála- og efnahagsráðherra sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti og skulu uppfylla sömu hæfisskilyrði. Varamaður formanns er formaður í forföllum hans.

  • Auður Inga Ingvarsdóttir, formaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Yfirlögfræðingur hjá Mílu ehf.
  • Hjörleifur Gíslason, varaformaður, skipaður af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur hjá ráðuneytinu.
  • Geir Arnar Marelsson, nefndarmaður, skipaður af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur hjá Landsvirkjun
  • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, nefndarmaður, skipuð af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
  • Einari Bjarni Einarsson, varamaður skipaður af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum.
  • Magnús Fannar Sigurhansson, nefndarmaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Íslandsbanka hf.
  • Fura Sóley Hjálmarsdóttur, nefndarmaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Arion banka hf.
  • Hrannar Jónsson, varamaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Landsbankanum hf.
  • Lilja Jensen, varamaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Kviku banka hf.